You are currently viewing Kava leczy. Pieprz metystynowy jako naturalny środek leczniczy w zastępstwie leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych.

Kava leczy. Pieprz metystynowy jako naturalny środek leczniczy w zastępstwie leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych.

W leczeniu farmakologicznym zaburzeń lękowych stosuje się powszechnie leki z grupy  benzodiazepin (działanie benzodiazepin polega na ich łączeniu się z receptorami benzodiazepinowymi, które są elementami wchodzącymi w skład receptorów GABA-ergicznych. Przyłączenie się benzodiazepin do receptorów sprawia, że stają się one bardziej podatne na przyłączanie pobudzającego je neuroprzekaźnika (GABA). Efektem pobudzenia receptorów GABA-ergicznych jest niejako “uśpienie” komórek nerwowych, dzięki czemu benzodiazepiny wywierają działanie uspokajające oraz nasenne. Poza takimi efektami, leki te posiadają także działanie przeciwdrgawkowe, zmniejszają napięcie mięśniowe oraz doprowadzają do zmniejszenia pobudliwości psychoruchowej)

czy betablokerów (oddziałują na organizm, hamując aktywność układu współczulnego, pomagającego radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz podczas wysiłku fizycznego. Beta blokery zmniejszają częstotliwość akcji serca oraz jego kurczliwość, przez co pracuje ono wolniej i mniej intensywnie)

Poza konwencjonalnym leczeniem farmakologicznym często zaleca się psychoterapię lub leki ziołowe.

Pieprz metystynowy – skuteczność

W badania klinicznych preparatów z pieprzu metystynowego wykazano, że u ponad 69% badanych z wysokim i bardzo wysokim poziomem lęku zdecydowana poprawa wystąpiła już po kilku dniach zażywania preparatu. Badania na kobietach w okresie menopauzy, u których stwierdzono depresję,  pieprz metystynowy łagodził objawy i poprawił samopoczucie u wszystkich badanych.

Naukowcy stwierdzili, że kava  może równie skutecznie łagodzić stany lękowe jak środki silnie uspakajające (np. benzodiazepany). Badania dotyczyły nie tylko oceny samopoczucia pacjentów, ale również  działania mózgu na podstawie pomiaru  fale mózgowych u ludzi cierpiących na napady leku. W przeciwieństwie do leków farmakologicznych, pieprz metystynowy nie otępiał i nie uzależniał. Badania kliniczne pokazały skuteczność Kavy w lekkich formach lęku w czasie krótszym niż godzina, a w przypadkach ostrych i poważnych już po kilku dniach zażywania. W badaniach ustalono, że lek jest bezpieczny o ile przyjmuje się go zgodnie z ustalonym dawkowaniem, nie dłużej niż 3 miesiące. Kuracje można było wznawiać po okresie 3 – 4 tygodni.

Pomimo tego niemiecki Instytut Leków i Produktów Medycznych w 2002 roku cofnął pozwolenie na gotowe leki zawierające wyciąg Kavy. (stosowanych jako preparaty przeciwlękowe). W uzasadnieniu tej decyzji podano doniesienia hepatotoksyczności preparatów z Piper methysticum , ewentualnych skutkach ubocznych stosowania leków i braku pełnego udokumentowania klinicznej skuteczności. Odnotowano w piśmiennictwie medycznym kilka wypadków niewydolności wątroby u osób przyjmujących preparaty z wymienionej rośliny.

Dodatkowo wykazano działanie uboczne surowca w postaci łuszczenia się skóry (objaw ten pojawia się najczęściej po zastosowaniu dwukrotnie większej dawki niż zalecana, w czasie dłuższym od zalecanego). Mimo zakazu używania preparatów z pieprzu metystynowego Niemcy prowadzili dalej prace badawcze. Między rokiem 2002 – 2007 wykonano sporo badań które potwierdzały skuteczność przeciwlękową preparatów z Kavy. Żadne z nich  nie potwierdziło hepatotoksyczności (Loew D.: Widerruf der Zulassung von Kava –Extrakten).

Do tej pory nie wyjaśniono jednoznacznie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zażywaniem preparatów, a powikłaniami kończącymi się niewydolnością wątroby ze skutkiem śmiertelnym. Naukowcy opisują surowiec bo jak twierdzą „bilans korzyści i ryzyka jest pozytywny ” i dla wielu z nich surowiec jest bezpieczny i skuteczny.

Badania  jednoznacznie wskazują, że w zakresie dawek terapeutycznych bezpieczeństwo stosowania preparatów z Kavy jest wyższe niż preparatów farmakologicznych. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że przy długotrwałym podawaniu wyciągu nie zarejestrowano istotnych zmian narządowych (również w wątrobach badanych zwierząt) ani działania mutagennego. Roślina zawiera związki chemiczne, które wydają się łączyć z neurotransmiterami takimi jak serotonina. Łączą się one różnymi typami receptorów nerwowych, m.in z GABA i receptorami dopaminowymi, oraz blokują kanały sodowe, działając skutecznie, łagodzą poziom lęku i są bezpieczne.

Leki farmakologiczne obecnie stosowane w zakresie bezpieczeństwa pozostawiają także wiele do życzenia. Benzodiazepiny powodują przyzwyczajenie i mogą być przyczyną zawrotów głowy i nadmiernej senności, a w połączeniu z alkoholem groźną dla życia niewydolność oddechową. Leki przeciwlękowe nowszych generacji (np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) maja szereg działań ubocznych jak biegunki, spadek libido, nudności, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zwiększenie masy ciała, apatia.

Działanie farmakologiczne Kavy- przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe , rozkurczowe, rozluźniające na mięśnie gładkie i szkieletowe, uspokajające na ośrodkowy układ nerwowy, przeciwnerwicowe. Frakcje żywiczne i kawalaktonowe  wzmagają diurezę, rozkurczają drogi moczowe, hamują rozwój bakterii, pierwotniaków i grzybów Candida

Wskazania: stany lękowe i nerwicowe, spastyczności mięśni szkieletowych, bezsenność, umysłowe i fizyczne zmęczenie, stany skurczowe mięśni gładkich, stany zapalne i zakażenia układu moczowego i płciowego; infekcje grzybicze układu pokarmowego, nieżyty układu oddechowego o przebiegu ostrym i przewlekłym, drgawki.

Przeciwwskazania: ciąża, laktacja, depresja .

Objawy nadużywania: stany depresyjne, osłabienie procesów umysłowych, żółte zabarwienie skóry, wypryski, brak apetytu, biegunka.

Autor: Molpharma